انتخاب سرکار خانم کیانا اقدسی به عنوان معلم نمونه استان
انتخاب سرکار خانم کیانا اقدسی به عنوان معلم نمونه استان

 انتخاب سرکار خانم کیانا اقدسی  معلم پایه اول را به عنوان معلم نمونه استان خدمت خانم اقدسی عزیز و مدیریت محترم دبستان جناب آقای خانزاد تبریک عرض می نماییم. به امید کسب موفقیت های بیشتر برای خانواده ی زندگی 

برای تماشای کلیپ مراسم تقدیر از معلم نمونه استان به قسمت کلیپ های تلویزیون مراحعه نمایید.