تقدیر از دانش آموزان برتر مسابقات قرآنی

  از دانش آموزان مستعد دبستان زندگی آقایان محمدرضا موسوی، علی باطبی ، امیررضا محمدی  و محمد امین سلیمانی   که در مسابقات قرآن آموزشگاه های شهرستان آمل صاحب کسب رتبه شده بودند در مراسمی که در امامزاده ابراهیم برگزار شد تقئیر بعمل آمد . این موفقیت را به این دانش آموزان و خانواده هایشان تبریک می گوییم.

به امید کسب موفقیت های بیشتر