شور و نشاط و همکاری معلمان و دانش آموزان

 به مناسبت دهه ی فجر معلمان دبستان زندگی به اتفاق دانش آموزان کلاس به تزیین کلاس خود پرداختند. در این برنامه  علاوه بر ایجاد شور و نشاط بین دانش آموزان برای داشتن کلاسی زیبا ، دانش اموزان مفهوم همکاری  را  از نزدیک درک کردند.

تزیین کلاس

 

تزینن کلاس- دهه فجر

 

تزینن کلاس- دهه فجر

 

تزینن کلاس- دهه فجر

 

تزینن کلاس- دهه فجر

 

تزینن کلاس- دهه فجر

 

تزینن کلاس- دهه فجر

 

تزینن کلاس- دهه فجر

 

تزینن کلاس- دهه فجر

 

تزینن کلاس- دهه فجر