������ �������� ������ �������������� ���� �������������� ���������� �������� ������ ���������������� ������ �������������� ������
کسب مقام اول شهرستان در مسابقات نمایش صحنه ایی آموزشگاه های شهرستان آمل

 دبستان زندگی موفق به کسب مقام اول در مسابقات نمایش صحنه ایی در بین آموزشگاه های شهرستان آمل گردید . این موفقیت را به خانواده های محترم ، دانش آموزان و همکاران عزیز تبریک عرض می نماییم.

نمایش صحنه ایی

 

مسابقات نمایش صحنه ایی

 

 مسابقات نمایش صحنه ایی

 

 مسابقات نمایش صحنه ایی

 

 مسابقات نمایش صحنه ایی

 

 مسابقات نمایش صحنه ایی

 

 مسابقات نمایش صحنه ایی

 

 مسابقات نمایش صحنه ایی

 

 مسابقات نمایش صحنه ایی