�������������� ������������ ���������� ���� �������������� �������������� ���������������� �� ������������ ���������� ������ ��������
همکاران افتخار آفرین در مسابقات جشنواره هزارسنگر و یادمان حماسه ششم بهمن

کسب موفقیت در مسابقات یادمان حماسه ششم بهمن توسط همکاران عزیز در بین آموزشگاه های شهرستان آمل را به همکران عزیز و خانواده دبستان زندگی تبریک عرض می نماییم.