کسب مقام اول شهرستان در مسابقات نمایش عروسکی آموزشگاه های شهرستان آمل

  دبستان زندگی موفق به کسب مقام اول در مسابقات نمایش صحنه ایی در بین آموزشگاه های شهرستان آمل گردید . این موفقیت را به خانواده های محترم ، دانش آموزان و همکاران عزیز تبریک عرض می نماییم.

مسابقات نمایش عروسکی

 

مسابقات نمایش عروسکی

 

مسابقات نمایش عروسکی

 

مسابقات نمایش عروسکی

 

مسابقات نمایش عروسکی

 

مسابقات نمایش عروسکی

 

مسابقات نمایش عروسکی