�������� ������������ ������������ ���������� ���� �������������� ���������� ������ �������� �� �������� ����������
دانش آموزان افتخار آفرین در مسابقات حماسه ششم بهمن و فضای مجازی

 کسب موفقیت در مسابقات حماسه ششم بهمن و فضای مجازی را خدمت دانش آموزان عزیز و خانواده های محترمشان و همچنین همکاران دبستان زندگی تبریک عرض می نماییم.