کسب مقام اول شهرستان در مسابقات سرود آموزشگاه های شهرستان آمل

  دبستان زندگی موفق به کسب مقام اول در مسابقات سرود  بین آموزشگاه های شهرستان آمل گردید . این موفقیت را به خانواده های محترم ، دانش آموزان و همکاران عزیز تبریک عرض می نماییم.

 
مسابقات سرود شهرستان
 
 
مسابقات سرود شهرستان
 
 
مسابقات سرود شهرستان
 
 
مسابقات سرود شهرستان
 
 
مسابقات سرود شهرستان