������������ ���� ���������� �������� �� �������������� �� ������������ �������� ������ ������������ ���������������� ������������ ���������� ������
گزارشی از تدریس برتر و خلاقانه ی معلمان پایه اول دبستان غیردولتی پسرانه زندگی آمل

 صدا و سیما ی استان مازندران با حضور در دبستان زندگی ، از تدریس برتر و خلاقانه ی معلمان پایه اول دبستان گزارش تهیه نمودند . این گزارش از شبکه استانی مازندران و نیز از شبکه دو سیما اخبار جوانه ها پخش شد.

برای دین این گزارش به تلویزیون مدرسه مراجعه نمایید.

گزارش صدا و سیما