کسب مدال برنز در المپیاد معمای علوم کشوری

 کسب مدال برنز در مسابقات معمای علوم توسط دانش آموز پایه چهارم عزت اله سیدی را به این دانش آموز عزیز، خانواده ی محترمشان و همکاران دبستان زندگی تبریک عرض می نماییم.