������ �������� ������ �������� ���� �������������� �������� ������ ������������ ������������
کسب رتبه دوم کشور در مسابقات پرسش مهر جمهوری اسلامی

 کسب رتبه دوم کشور در مسابقات پرسش مهر ریاست جمهور رشته فیلم کوتاه را خدمت همکاران عزیزم جناب آقای محمد خان زاد کارگردان فیلم ، فروغ خان زاد بازیگر و مدیریت محترم دبستان زندگی جناب آقای خانزاد و همچنین مجموعه ی زندگی تبریک عرض می نماییم. به امید کسب موفقیت های بیشتر 

برای دیدن این فیلم کوتاه و جذاب به تلویزیون مدرسه مراجعه نمایید.