راه یابی 6 نفر از دانش آموزان به مدرسه نمونه دولتی

 راه یابی 6 نفر از دانش آموزان پایه ششم به مدارس نمونه دولتی را به این دانش آموزان کوشا ، خانواده های محترمشان و نیز مدیریت محترم دبستان زندگی و همکاران عزیز تبریک عرض می نماییم. به امید موفقیت های بیشتر برای این دانش آموزان و مجموعه ی زندگی