برگزاری جشن شکوفه ها

 برگزاری جشن شک.فه ها برای پایه های پیش دبستان و اول در سالن آمفی تئاتر دبستان غیرزدولتی پسرانه زندگی آمل

برای تماشای کلیپ این به تلویزیون مدرسه مراحعه نمایید.