برگزاری اولین جلسه عمومی خانواده

 اولین جلسه عمومی خانواده با حضور آقای دکتر مصطفی تبریزی  مشاور ، استاد برجسته دانشگاه ، پدر درمان اختلالات کشور  در روز چهارشنبه 1 آبان ماه 98  در سالن آمفی تئاتر ارشاد اسلامی برگزار گردید.