برگزاری جلسه کارگاهی با حضور دکتر مصطفی تبریزی

 در روز جمعه  1 / 9 / 98  جلسه کارگاهی یک روزه با حضور دکتر مصطفی تبریزی در سالن آمفی تئاتر دبستان زندگی با حضور اولیای گرامی برگزار گردید.