کسب رتبه اول استان در مسابقات سرود
کسب رتبه اول استان در مسابقات سرود

 

 کسب رتبه اول استان در مسابقات سرود  آموزشگاه های مازندران را خدمت مدیریت محترم دبستان زندگی ، دانش آموزان عزیز و خانواده های گرامیشان تبریک می گوییم.